"Γνωριμία με τη Mathemart", 17 - 22 Ιανουαρίου 2019, Τορίνο, Ιταλία

"Γνωριμία με την Process Drama", 24 - 28 Απριλίου 2019, Μπεργκεν, Νορβηγία

“Πρώτη Πολλαπλασιαστική Δράση” - 23 Οκτωβρίου 2019 - Χανια (GR)