“Γνωριμία με τη μεθοδολογία Mathemart” 17 – 22 Ιανουαρίου 2019, Τορίνο (IT)