“Γνωριμία με την Process Drama” – 24 με 28 Απριλίου 2019 – Bergen (NO)