Επικοινωνία

TIM

info@theatreinmath.eu

Πληροφορίες για το έργο TIM

TIM στην Ιταλία

italy@theatreinmath.eu

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του έργου ΤΙΜ στην Ιταλία

TIM στη Νορβηγία

norway@theatreinmath.eu

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του έργου ΤΙΜ στη Νορβηγία

TIM στην Ελλάδα

greece@theatreinmath.eu

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του έργου ΤΙΜ στην Ελλάδα

TIM στην Πορτογαλία

portugal@theatreinmath.eu

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του έργου ΤΙΜ στην Πορτογαλία