Το Έργο

Το Θέατρο στα Μαθηματικά | TIM

Σήμερα οι μαθηματικές ικανότητες και οι αριθμητικές δεξιότητες θεωρούνται ότι έχουν κρίσιμο ρόλο για την αυτοπραγμάτωση τόσο σε κοινωνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο και αποτελούν προτεραιότητα για την εκπαιδευτική συνεργασία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (EACEA/Eurydice, 2011. Mathematics in Education in Europe: Common Challenges and National Policies. Bruxelles: EACEA P9 Eurydice). Το συνηθισμένο μάθημα των Μαθηματικών χαρακτηρίζεται συχνά από τη χρήση του σχολικού βιβλίου και από τους δασκάλους που κυριαρχούν στη συζήτηση κάνοντας ερωτήσεις και αξιολογώντας τους μαθητές. Αυτό το πρότυπο καθορίζει μια παθητική στάση και φοβίζει τους μαθητές. Ωστόσο, η παιδαγωγική έρευνα δείχνει ότι ένα συνεργατικό εκπαιδευτικό περιβάλλον και η ενεργή συμμετοχή των μαθητών προάγουν τη μάθηση στην τάξη. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα όταν οι δραστηριότητες εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές και προάγουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, επιτρέποντας έτσι την αύξηση της αντίληψης της αυτοαποτελεσματικότητας τόσο σε σχέση με την προσωπική σφαίρα όσο και με τις ικανότητες των μαθητών (όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε στο SHE – School for Health in Europe Network).

Το TIM – Theater in Mathematics είναι μια στρατηγική σύμπραξη για την εκπαίδευση στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, το οποίο δημιούργησε μια νέα μεθοδολογία – τη Μεθοδολογία TIM – για τη διδασκαλία μαθηματικών χρησιμοποιώντας το θεατρικό εργαστήρι και το δράμα, παρέχοντας έτσι εργαλεία για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση στη διδασκαλία και εκμάθηση των Μαθηματικών.

Το έργο υλοποιείται από το από το Κέντρο Κοινωνικού και Κοινοτικού Θεάτρου – Social Community Threatre Center – Corep του Πανεπιστημίου του Τορίνο, το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Δυτικής Νορβηγίας HVL, το Κέντρο Προώθησης και Τεκμηρίωσης της Υγείας στην Περιφέρεια του Πιεμόντε της Ιταλίας – DoRS, του Πολυτεχνείου Κρήτης TUC, και της Θεατρικής Εταιρείας ASTA από την Πορτογαλία.

Μια Νέα Μεθοδολογία

Το έργο ανέπτυξε τη Μεθοδολογία TIM εμβαθύνοντας και συνδυάζοντας δύο υπάρχουσες προσεγγίσεις: «Mathemart – Παίζοντας με τα μαθηματικά στο θεατρικό εργαστήρι» και «Διαδικαστικό Δράμα – αλλαγή ρόλων, θεάσεων  και όψεων ρόλων στη διδασκαλία των μαθηματικών».

Το Mathemart είναι μια νέα προσέγγιση που συνίσταται στη διδασκαλία των Μαθηματικών μέσω της μεθοδολογίας Κοινωνικού και Κοινοτικού Θεάτρου (SCT) του Πανεπιστημίου του Τορίνο. Το Mathemart χρησιμοποιεί το SCT για να κάνει τους μαθητές να συμμετέχουν στα Μαθηματικά μέσω θεατρικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων: μια συνολική προσέγγιση που περιλαμβάνει μυαλό και σώμα, έμφυτη δημιουργικότητα και εμπλοκή. Το θεατρικό σκηνικό μεταφέρει μια δημιουργική, παιγνιώδη ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να εξερευνήσουν ελεύθερα χωρίς να κρίνουν τι κάνουν, μαθαίνοντας από τα λάθη σε μια σειρά δοκιμών και σφαλμάτων.

Το Διαδικαστικό Δράμα, που αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο HVL του Μπέργκεν, στοχεύει στην αλλαγή του μοντέλου επικοινωνίας στο οποίο κυριαρχεί ο δάσκαλος, εισάγοντας και διερευνώντας ρόλους και όψεις ρόλων (ο σκεπτικιστής, ο περίεργος, ο ηγέτης, ο διαμεσολαβητής) για τη δημιουργία πιο ενεργών μαθησιακών διαδικασιών, δίνοντας έμφαση την ικανότητα αλλαγής ρόλων και θεάσεων σε μια μαθησιακή διαδικασία με επιχειρήματα αντί για απλώς απαντήσεις.

Η Μεθοδολογία TIM λαμβάνει υπόψη τα εκπαιδευτικά συστήματα των 4 χωρών εταίρων προκειμένου να δημιουργήσει ένα ευέλικτο και προσαρμόσιμο εργαλείο για κάθε εθνικό και τοπικό πλαίσιο. Το Εγχειρίδιο της Μεθοδολογίας TIM περιγράφει τη δυνατότητα προσαρμογής της σε οποιοδήποτε πλαίσιο ή επίπεδο γραμματισμού μαθητών ηλικίας 8 έως 14 ετών.

Αποτελέσματα

Εκτός από το Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας ΤΙΜ, τα πνευματικά προϊόντα του Έργου ΤΙΜ είναι: η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, η θεατρική παράσταση «Ο Φόβος των Μαθηματικών» και επιστημονικά άρθρα. Με την πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης TIM, οι χρήστες μπορούν να βρουν όλα τα αποτελέσματα του έργου, να μοιραστούν και να ανταλλάξουν ψηφιακούς πόρους μάθησης που σχετίζονται με τη Μεθοδολογία. Η θεατρική παράσταση πραγματεύεται το θέμα του φόβου για τα Μαθηματικά και έχει δημιουργηθεί και παρουσιαστεί σε 4 γλώσσες για σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 4 χώρες (Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα και Νορβηγία). Τα 4 επιστημονικά άρθρα αναλύουν τη Μεθοδολογία TIM και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων, ερευνών και δράσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου».

Επωφελούμενοι

Η κύρια ομάδα στόχος του έργου περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς και μαθητές . Μια διεθνής ομάδα 53 επαγγελματιών από τον χώρο της Εκπαίδευσης  καταρτίστηκε στη μεθοδολογία TIM για να γίνουν εκπαιδευτές TIM, η οποία τους επέτρεψε στη συνέχεια να εργαστούν στα σχολεία δίπλα-δίπλα με καθηγητές/δασκάλους Μαθηματικών, για να εφαρμόσουν τη Μεθοδολογία με μαθητές στην τάξη. Αυτή η συνεργασία επέτρεψε στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο έργο να μάθουν τις τεχνικές της Μεθοδολογίας TIM και να γίνουν μέρος της κοινότητας TIM επίσης ως συνδημιουργοί του υλικού TIM. Στην πραγματικότητα, εκπαιδευτές και δάσκαλοι που εργάζονταν δίπλα-δίπλα εφάρμοσαν το TIM δημιουργώντας νέα μαθήματα προσαρμοσμένα στις ομάδες μαθητών τους. Στη συνέχεια, περιέγραψαν αυτά τα μαθήματα και τα ανέβασαν στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, που συγκεντρώνει μαθήματα που έχουν γίνει και θα διεξαχθούν και θα δοκιμαστούν στα σχολεία. Οι εκπαιδευτές TIM συνεχίζουν να διαδίδουν τη Μεθοδολογία TIM στις 4 χώρες. Στη διαδικασία υλοποίησης, έχουν συμμετάσχει πάνω από 38 τάξεις και περίπου 800 μαθητές και η παράσταση συνεχίζει να παρουσιάζεται για μαθητές στην Ευρώπη στις 4 γλώσσες.

Άλλοι δευτερεύοντες και μακροπρόθεσμοι ομάδες και φορείς, όπως ιδρύματα, υπάρχοντα έργα και ενώσεις που σχετίζονται με τη διδασκαλία των Μαθηματικών, συμμετείχαν στο έργο και έγιναν μέρος της κοινότητας TIM, και ξεκίνησαν περαιτέρω συνεργασίες, όπως η εφαρμογή εκπαίδευσης ΤΙΜ σε Τμήματα Μαθηματικών στα Πανεπιστήμια και συνεργασία με ερευνητικούς φορείς και οργανισμούς για το Θέατρο στην Εκπαίδευση».

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης είναι ο εικονικός χώρος όπου όλοι οι επαγγελματίες και οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για το TIM μπορούν να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις και να αποκτήσουν πρόσβαση σε υλικό χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα του έργου. Είναι το μέρος όπου μπορείτε να μοιραστείτε γνώσεις σχετικά με το TIM και τη διδασκαλία των Μαθηματικών μέσω του θεάτρου. Η πλατφόρμα επιτρέπει τη δημιουργία μιας κοινότητας επαγγελματιών που χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα του TIM, ανταλλάσσουν γνώσεις και διαδίδουν τη μεθοδολογία και τα εργαλεία δια μέσου των δικτύων τους. Ο στόχος της πλατφόρμας είναι να φέρει απτές βελτιώσεις στις τάξεις μέσω μια διαρκούς διαδικασίας ανταλλαγής γνώσεων».