Το Έργο

Το Θέατρο στα Μαθηματικά | TIM

Σήμερα, η ικανότητα στα μαθηματικά αντιμετωπίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για την αυτοπεποίθηση τόσο σε κοινωνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο και οι δεξιότητες αριθμητικής θεωρούνται μία από τις προτεραιότητες της εκπαιδευτικής συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ. Είναι κοινή πρακτική στις σχολικές τάξεις η διδασκαλία των μαθηματικών να χαρακτηρίζεται από τη χρήση του εγχειριδίου και από τους δασκάλους που κυριαρχούν στη συνομιλία θέτοντας τις ερωτήσεις και αξιολογώντας τους μαθητές. Αυτό κάνει τους μαθητές παθητικούς και φοβισμένους ακροατές. Ωστόσο, υπάρχει μεγάλη συναίνεση ότι η συνεργασία δημιουργεί μάθηση και ότι οι παραγωγικές τάξεις βασίζονται στη συμμετοχή και τη σκέψη των μαθητών.

Ο σκοπός του «TIM – Το Θέατρο στα Μαθηματικά» είναι να αντιμετωπίσει τα βασικά εμπόδια στον τρόπο διδασκαλίας και μάθησης των μαθηματικών σε επίπεδο ΕΕ. Στόχος του είναι η βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης των μαθηματικών, παρέχοντας μια νέα μεθοδολογία – την Μεθοδολογία ΤΙΜ – για τη διδασκαλία των μαθηματικών χρησιμοποιώντας το θεατρικό εργαστήριο και το δράμα.

Το έργο περιλαμβάνει τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών STC – Κέντρο για το Κοινωνικό και Κοινοτικό Θέατρο | Corep, HVL – Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Δυτικής Νορβηγίας, DoRS – Κέντρο Προώθησης και Τεκμηρίωσης  Υγείας Περιφέρειας Πιεμόντε , TUC – Πολυτεχνείο Κρήτης, ASTA – Θεατρική Επιχείρηση. Όλοι οι εταίροι του έργου έχουν εκτεταμένη εμπειρία στο πεδίο εξειδίκευσής τους.

Μια Νέα Μεθοδολογία

Το έργο θα αναπτύξει τη Μεθοδολογία ΤΙΜ, εμβαθύνοντας και συνδυάζοντας δύο υπάρχουσες προσεγγίσεις: «Mathemart – Παίζοντας με τα μαθηματικά στο θεατρικό εργαστήρι» και «Drama Process» – αλλαγή των ρόλων, των προοπτικών και των πτυχών ρόλου στη διδασκαλία των μαθηματικών».

Η μεθοδολογία Mathemart είναι μια νέα προσέγγιση που συνίσταται στη διδασκαλία των μαθηματικών μέσω της μεθοδολογίας του Κοινωνικού και Κοινοτικού Θεάτρου (ΚΚΘ) του Πανεπιστημίου του Τορίνο. Η Mathemart χρησιμοποιεί το ΚΚΘ για να ενθαρρύνει τους μαθητές να συμμετέχουν στο παιχνίδι των μαθηματικών μέσω θεατρικών παιχνιδιών και δραστηριοτήτων: μια συνολική προσέγγιση που περιλαμβάνει το μυαλό και το σώμα, την εγγενή δημιουργικότητα και την αφοσίωση. Αυτή η θεατρική ατμόσφαιρα μεταφέρει μια δημιουργική, παιχνιδιάρικη και εμπιστευτική ατμόσφαιρα, επιτρέποντας στους μαθητές να εξερευνούν ελεύθερα χωρίς να κρίνουν τι κάνουν, μαθαίνοντας από λάθη σε μια σειρά δοκιμών και σφαλμάτων.

Η Process Drama, η οποία αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Δυτικής Νορβηγίας, στοχεύει στην αλλαγή του μοτίβου επικοινωνίας όπου κυριαρχεί ο δάσκαλος, εισάγοντας και εξερευνώντας ρόλους και πτυχές ρόλων (ο σκεπτικιστής, ο περίεργος, η εξουσία, ο διαμεσολαβητής) προκειμένου να δημιουργήσει μια επκαιδευτική διαδικασία με πιο ενεργούς μαθητές, δίνοντας έμφαση στην ανταλλαγή ρόλων και οπτικών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία με περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις

Η Μεθοδολογία ΤΙΜ θα προκύψει λαμβάνοντας υπόψη τα 4 εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών εταίρων, ώστε να υπάρχει ένα ευέλικτο και προσαρμόσιμο εργαλείο σε κάθε εθνικό και περιφερειακό πλαίσιο. Στο εγχειρίδιο που θα αναπτυχθεί, θα περιγραφεί προσαρμοστικότητά του σε οποιοδήποτε πλαίσιο ή μαθησιακό επίπεδο μαθητών στο ηλικιακό εύρος 8 ως 14 ετών.

Αποτελέσματα

Εκτός από το εγχειρίδιο της μεθοδολογίας TIM, το έργο θα παράξει μια  πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, μια θεατρική διάσκεψη, καθώς και μια σειρά επιστημονικά άρθρα. Στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, οι χρήστες θα μπορούν να βρίσκουν σε ψηφιακή μορφή όλα τα αποτελέσματα του έργου αλλά και να μοιράζονται και να ανταλλάσσουν ψηφιακούς πόρους μάθησης σχετικά με τη μεθοδολογία. Οι θεατρικές διασκέψεις θα ασχοληθούν με το θέμα «Ο φόβος των μαθηματικών» και θα παρουσιαστούν σε τουλάχιστον 600 ενδιαφερόμενους φορείς (δάσκαλοι, ειδικοί κλπ.) από 4 φορείς (ένας ανά χώρα) που θα εκπαιδευτούν για τη διάδοση της διάσκεψης ο καθένας στη χώρα του. Οι ερευνητές που συμμετέχουν στο έργο θα εργαστούν στην παραγωγή 4 επιστημονικών άρθρων σχετικά με τη μεθοδολογία TIM και τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων, των ερευνών και των διερευνήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου.

Επωφελούμενοι

Η κύρια ομάδα-στόχος του έργου θα είναι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές εκπαιδευτικών. Οι δράσεις κατάρτισης του έργου αφορούν σε: α) 20 εμπειρογνώμονες, 5 ανά χώρα, οι οποίοι θα καταρτιστούν στο πως να εκπαιδεύουν τους εκπαιδευτικούς και β) τουλάχιστον 400 εκαιδευτικούς που θα καταρτιστούν στη μεθοδολογία ΤΙΜ. Το έργο θα επικεντρωθεί στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών προκειμένου να επιτευχθεί, ως δευτερεύων στόχος, ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών. Προβλέπεται ότι κατά το πρώτο έτος μετά το πέρας του έργου τουλάχιστον 16.000 μαθητές στην Ευρώπη θα επωφεληθούν από τη μεθοδολογία TIM. Μετά το έργο, η ομάδα των 20 εμπειρογνωμών θα μπορέσει να συνεχίσει την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη χώρα τους με την υποστήριξη των περιφερειακών και εθνικών σχολικών δομών που συμμετέχουν ήδη στο έργο. Αναμένουμε, στο τέλος του έργου, υπάρχουν ευαγγελιστές της μεθοδολογίας ΤΙΜ στα πανεπιστήμια και τους φορείς των εταίρων.

Άλλοι δευτερεύοντες και μακροπρόθεσμοι στόχοι για την διάδωση της μεθοδολογίας είναι θεσμοί, υπάρχοντα έργα και οι ενώσεις που εμπλέκονται στη διδασκαλία των μαθηματικών: πανεπιστήμια, σχολεία, μαθηματικές ενώσεις, κλπ.

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης θα είναι ο εικονικός χώρος όπου όλοι αυτοί οι επαγγελματίες μπορούν να συναντηθούν, να ανταλλάξουν απόψεις και υλικό χρησιμοποιώντας εργαλεία συνεργασία και αποθετήρια. Θα είναι ο τόπος όπου είναι δυνατή η ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τη μεθοδολογία ΤΙΜ. Αυτό θα βελτιώσει τον τρόπο διδασκαλίας των μαθηματικών και θα προωθήσει τη δημιουργία μιας κοινότητας επαγγελματιών που χρησιμοποιούν την μεθοδολογία ΤΙΜ, ανταλλάσουν εμπειρίες και διαδίδουν τη μεθοδολογία. Αυτός ο ενάρετος κύκλος επαγγελματικής ανταλλαγής γνώσεων θα φέρει απτές βελτιώσεις στις τάξεις και, καθώς βελτιώνεται η ποιότητα της διδασκαλίας, οι μαθητές θα ωφεληθούν έμμεσα από το έργο.