Ποιοι Είμαστε

STC Centre | COREP (Ιταλία)

Το Κέντρο κοινωνικού και κοινοτικού Θεάτρου του Πανεπιστημίου του Τορίνο (SCT Center | UNITO) διεξάγει τις ακόλουθες δραστηριότητες: διεπιστημονική και διατομεακή επιστημονική έρευνα, έργα πολιτιστικής καινοτομίας και κοινωνικού αντίκτυπου, κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και αξιολόγηση / εποπτεία μέσω της μεθοδολογίας του κονωνικού και κοινοτικού θεάτρου. Το Κοινωικό και Κοινοτικό Θέατρο προέρχεται από την ιταλική πολιτιστική και καλλιτεχνική κληρονομιά, η οποία βασίζεται στη δημιουργικότητα, την έρευνα και τις σχέσεις. Με τη μεθοδολογία αυτή, το Κέντρο καθοδηγεί προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης πολυππολιτισμικών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς.

HVL (Νορβηγία)

Το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Δυτικής Νορβηγίας (HVL), ένα από τα μεγαλύτερα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, προσφέρει σπουδές Bachelor και Master, κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης, της μηχανικής, της υγείας και των κοινωνικών επιστημών.

Οι ερευνητές του HVL εργάζονται σε πολυεπιστημονικές ομάδες και σε στενή συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο ειδικός ρόλος του HVL στην ανάπτυξη της κοινότητας καθιστά το ίδρυμα σημαντικό εταίρο για τις τοπικές αρχές και τους περιφερειακούς φορείς, μεταξύ άλλων, τη βιομηχανία, τα νοσοκομεία, τα ιδρύματα υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, σχολεία, νηπιαγωγεία και ιδρύματα πολιτισμού.

Το HVL έχει επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη νέων γνώσεων σχετικά με τις δημιουργικές διαδικασίες και τη μάθηση, με ένα καθιερωμένο πρόγραμμα ΜΑ στον τομέα αυτό και φιλοξένησε πολλά διεθνή συνέδρια σε αυτό το θέμα.

DoRS (Ιταλία)

 

Το Κέντρο Προώθησης και Τεκμηρίωσης Υγείας της περιφέρειας του Πιεμόντε, δημιουργήθηκε το 1998 από την τοπική κυβέρνηση. Η αποστολή του είναι να υποστηρίξει τις πολιτικές δημόσιας υγείας, η εκτέλεση έργων και ενεργειών σε τοπική, περιφερειακή και εθνική κλίμακα, μέσω της μεταφοράς γνώσης και εμπειριών σε τοπικές κοινότητες, σχολεία, χώρους εργασίας και οργανισμούς φροντίδας (δείτε περισσότερα στο: www.dors.it).

Οι κύριες δραστηριότητες του Κέντρου είναι:

  • να επανεξετάζει, να προσαρμόζει και να ανταλλάσσει επιστημονικές γνώσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους επαγγελματίες σχετικά με την προαγωγή και την πρόληψη της υγείας
  • να επιλέγει και να επικοινωνεί πληροφορίες σχετικά με δημοσιεύσεις, καλές πρακτικές και εμπειρίες που αναπτύσσονται στον τομέα της βελτίωσης της υγείας και της ευημερίας
  • να υποστηρίζει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των παρεμβάσεων και πολιτικών στον τομέα της υγείας και της ευημερίας
  • να εκπαιδεύει τους επαγγελματίες και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην προαγωγή της υγείας και την ευημερία
  • να συνεργάζεται για την ανάπτυξη δικτύων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο

ASTA (Πορτογαλία)

Η ASTA, μια επαγγελματική δομή που ιδρύθηκε το 2000, βρίσκει την ταυτότητά της σε μια διεπιστημονική προσέγγιση που βασίζεται στο θέατρο, αν και αγκαλιάζει όλες τις τέχνες εξίσου ως μορφή έκφρασης της ανθρώπινης ύπαρξης. Εκτός από τις δημιουργικές διαδικασίες, οι δραστηριότητές της είναι εξαιρετικά ποικίλες και ξεκινούν από την εκπαίδευση μέχρι την υλοποίηση φεστιβάλ, τη δημιουργία και παραγωγή έργων, παραστάσεων, κινούμενων σχεδίων, καλλιτεχνικών ανταλλαγών, κατάρτισης και εργαστηρίων σε διάφορους τομείς, δίνοντας έμφαση στην εκπαίδευση μέσω των τεχνών του θεάματος.

TUC (Ελλάδα)

Το εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών του Πολυτεχνείου Κρήτης (TUC/MUSIC) θεσμοθετήθηκε το 1990. Είναι ένα κέντρο έρευνας, ανάπτυξης και διδασκαλίας στις περιοχές των κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων, την ηλεκτρονική μάθηση και τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, τα υπολογιστικά γραφικά, και τις εφαρμογές διαδικτύου και κινητών συσκευών.

Από την ίδρυσή του, το εργαστήριο έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 50 Ευρωπαικά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Έργα και Δίκτυα Αριστείας με το ρόλο του συντονιστή, του τεχνικού υπευθύνου, ή του συνεργάτη.

Τα τελευταία χρόνια, το εργαστήριο συμμετέχει σε αρκετά προγράμματα Erasmus + (e-ARTinED, MultiLib, DISCOVER, MechMate, MILAN, κ.λπ.) με έμφαση σε καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που ενσωματώνουν Τέχνες ή / και προωθούν προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες στα Ευρωπαϊκά Σχολεία. Σε πολλά από αυτά τα έργα, το TUC παρέχει την υποδομή eLearning για να υποστηρίξει δραστηριότητες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο διαδίκτυο.