Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Τέσσερα επιστημονικά άρθρα θα αναλύσουν και θα παρουσιάσουν τα κεντρικά ζητήματα που θα τεθούν κατά την ανάπτυξη της Μεθοδολογίας ΤΙΜ. Ζητήματα όπως η μάθηση και η διδασκαλία των μαθηματικών, ο ρόλος του δράματος στην απόκτηση γνώσης, ο ρόλος του συναισθήματος στην μάθηση, η παιγνιώδης παιδαγωγική και πολλά άλλα.