Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Τέσσερα επιστημονικά άρθρα αναλύουν και παρουσιάζουν τα κεντρικά ζητήματα που εξετάζονται στην ανάπτυξη της Μεθοδολογίας TIM, διερευνώντας θέματα όπως η μάθηση και η διδασκαλία των μαθηματικών, ο ρόλος του δράματος στην αφομοίωση των μαθηματικών, ο ρόλος του συναισθήματος στη μάθηση, η παιγνιώδης παιδαγωγική και άλλα.