Θεατρική Παράσταση

Το έργο ΤΙΜ θα δημιουργήσει μια θεατρική παράσταση ενός ανθρώπου για το «Φόβο των μαθηματικών» η οποία θα απευθύνεται σε μαθητές και καθηγητές δημοτικών σχολείων και γυμασίων (8-14 ετών). Το θεατρικό έργο θα δημιουργηθεί με μια καινοτόμο μέθοδο που θα περιλαμβάνει πολλαπλές οπτικές και συνεισφορές από εμπειρογνώμονες και συμμετέχοντες σε ολόκληρο το έργο. Η δημιουργική διαδικασία θα περιλαμβάνει μαθητές και εκπαιδευτικούς από το έργο.

Η θεατρική παράσταση θα επικεντρωθεί στην απλή και αποτελεσματική ερμηνεία του ρόλου του φόβου – και των συναφών συναισθημάτων – στην εκμάθηση των μαθηματικών και θα διερευνά, μαζί με το κοινό, τα εμπόδια που ο φόβος εισάγει στη διαδικασία των μαθηματικών συλλογισμών και διαδικασιών. Η παράσταση είναι τόσο στα Αγγλικά, όσο και στις στις 4 άλλες γλώσσες του έργου (Ελληνικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά).

Θα γίνει μια πρεμιέρα σε κάθε χώρα-εταίρο η οποία θα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και εμπειρογνώμονες (εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς κ.λπ.) με προοπτική την πλήρη διάδοση στα σχολεία και την εκπαίδευση των χωρών.