Θεατρική Παράσταση

Η διαδραστική παράσταση, ή θεατρικό συνέδριο, είναι μια θεατρική παράσταση με έναν ηθοποιό για τον φόβο των μαθηματικών, που σχεδιάστηκε για ένα κοινό μαθητών και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (8 – 14 ετών). Η παράσταση γράφτηκε με μια καινοτόμο μέθοδο που περιλάμβανε πολλαπλές οπτικές και συνεισφορά από ειδικούς και συμμετέχοντες στο έργο, συμπεριλαμβανομένων εμπειριών μαθητών και εκπαιδευτικών. Το έργο πραγματεύεται με απλό και «ειρωνικό» τρόπο τον ρόλο του φόβου και άλλων συναισθημάτων στην εκμάθηση των μαθηματικών και διερευνά με το κοινό τα συγκεκριμένα εμπόδια που δημιουργεί ο φόβος στη μαθηματική σκέψη. Το έργο έχει ανέβει στην Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, τη Νορβηγία και είναι διαθέσιμο για να παρουσιαστεί σε σχολεία των τεσσάρων χωρών και στην Ευρώπη συνολικά.