Μεθοδολογία ΤΙΜ

Η μεθοδολογία TIM προέρχεται από την αξιολόγηση και το συνδυασμό δύο συμπληρωματικών μεθοδολογιών: «Mathemart – Παίζοντας με τα μαθηματικά στο θεατρικό εργαστήρι» και «Διαδικαστικό δράμα – αλλαγή ρόλων, θεάσεων και όψεων ρόλων στη διδασκαλία των μαθηματικών». Η ευελιξία και η ικανότητά του να είναι μια περιεκτική, ελκυστική μεθοδολογία είναι μια από τις πιο σημαντικές καινοτομίες. Το Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας TIM, που διατίθεται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, περιέχει όλα τα μεθοδολογικά αποτελέσματα του έργου TIM και περιλαμβάνει:

  • Το Εγχειρίδιο Μεθοδολογίας TIM. Ένα εγχειρίδιο που εξηγεί τη θεωρία και τις ιδέες στις οποίες βασίζεται η Μεθοδολογία TIM.
  • Εργαλειοθήκη TIM: δραστηριότητες και ασκήσεις. Ένας πρακτικός οδηγός που περιγράφει λεπτομερώς όλες τις δραστηριότητες που αποτελούν μέρος της μεθοδολογίας TIM, με συμβουλές για τον τρόπο διεξαγωγής τους.
  • Εργαλειοθήκη Αξιολόγησης, ένας οδηγός για τη διαδικασία αξιολόγησης, για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του TIM στους μαθητές.