ΤΟ ΕΡΓΟ

Ο σκοπός του «TIM – Theatre in Mathematics» είναι να παρέχει μια νέα μεθοδολογία για τη διδασκαλία των μαθηματικών χρησιμοποιώντας το θεατρικό εργαστήρι και το δράμα στην τάξη, για να ξεπεραστούν τα κύρια εμπόδια στη διδασκαλία και την εκμάθηση των Μαθηματικών στην Ευρώπη. Το TIM είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+: Στρατηγικές Συμπράξεις για τη Σχολική Εκπαίδευση.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στις Εθνικές Εκδηλώσεις TIM, που διοργανώθηκαν σε 4 ευρωπαϊκές χώρες, έλαβαν μέρος πάνω από 200 συμμετέχοντες σε όλη την Ευρώπη και επέτρεψαν την περαιτέρω διάδοση της Μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων του έργου. Κατά τη διάρκεια των Εκδηλώσεων, δάσκαλοι, εκπαιδευτές, μελετητές και επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της Εκπαίδευσης συγκέντρωσαν και αντάλλαξαν απόψεις και ιδέες που επέτρεψαν στην κοινότητα του TIM να διερυθυνθεί και να επεκτείνει τις γνώσεις της.


No posts found

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το έργο ΤΙΜ γεννήθηκε από τη συνεργασία του Κέντρου Κοινωνικού και Κοινοτικού Θεάτρου Social Community Threatre Center| Corep, Του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών της Δυτικής Νορβηγίας HVL, του Κέντρου Προώθησης και Τεκμηρίωσης της Υγείας στην Περιφέρεια του Πιεμόντε της Ιταλίας DoRS, του Πολυτεχνείου Κρήτης TUC, και της Θεατρικής Εταιρείας ASTA από την Πορτογαλία. Όλοι οι εταίροι έχουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα της Εκπαίδευσης. 

Φωτογραφίες

"Γνωριμία με τη Mathemart", 17 - 22 Ιανουαρίου 2019, Τορίνο, Ιταλία

"Γνωριμία με την Process Drama", 24 - 28 Απριλίου 2019, Μπεργκεν, Νορβηγία

“Πρώτη Πολλαπλασιαστική Δράση” - 23 Οκτωβρίου 2019 - Χανια (GR)

Χάρτης Εκδηλώσεων

Εταίροι