PROSJEKTET

Formålet med «TIM – Teater i matematikk» er å utvikle en ny metodologi for undervisning i matematikk ved å bruke teaterworkshop og drama i klasserommet, for å overvinne de viktigste hindre i undervisning i og læring av matematikk i Europa.

 ARRANGEMENT

TIMs nasjonale arrangement organiseres i 4 europeiske land, involverer mer enn 200 deltakere over hele Europa, og gjør det mulig å videreformidle metodologi og resultat fra prosjektet. I løpet av disse arrangmentene samles lærere, instruktører, akademikere og profesjonelle på utdanningsfeltet, der de kan utveksle synspunkt og ideer slik at TIM metodologien kan videreutvikles og utvide sitt kunnskapsgrunnlag.


No posts found

 HVEM VI ER

TIM er blitt skapti samarbeid mellom Social and Community Theatre Centre / COREP, Høgskulen på Vestlandet (HVL), DoRS – Dokumentasjonssenter for helsefremmende arbeid i Piedmonte regionen (IT), TUC – Kretas Teknologisk Universitet, ASTA – Teaterkompani. Alle partnerne har lang erfaring på området utdanning.

Builder

”Mathemart deling” - 17-22 januar 2019 - Turin (IT)

”Process drama deling” - 24-28 april 2019 - Bergen (NO)

“Første multiplier arrangement” - 23 Oktober 2019 - Chania (GR)

Kart Over Prosjekt Aktiviteter

SAMARBEIDSPARTNERE