Læringsplattform

TIM vil sette opp og vedlikeholde en e-læringsplattform og ressursbank, med oppbevaring av pedagogiske ideer og verktøy som kan brukes av trenere og lærere når TIM metodikken praktiseres. Ressursene vil bli videreutviklet for å bli publisert som Open Educational Resources, slik at de kan brukes fritt i ulike sammenhenger.

E- læringsplattform vil bli brukt til å støtte dannelsen av felleskap (CoPs) rundt TIM metoden, som gir et referansepunkt for å finne og dele opplæringsressurser, beste praksis, ideer osv.