E-Læringsplattform

E-læringsplattformen og lagring av data huser pedagogiske ressurser som brukes av instruktører og lærere når de skal gjennomføre TIM metodologien med elever. Disse ressursene er publisert som Åpne utdanningsressurser slik at de kan brukes fritt.

E-læringsplatttformen gir støtte til å lage en nettverk av praktikere (Communities av Practice – CoPs) omkring TIM metodologien, og gir et referansepunkt for å finne og dele pedagogiske ressurser, eksemplarisk praksis, ideer, osv. Denne seksjonen samler faktisk også TIM aktiviteter som er skapt av lærere og instruktører som gjennomfører TIM metodologien, og som ønsker å dele de TIM leksjoner de har laget og skreddersydd for spesifikke emner i matematikk eller en spesiell situasjon i klasserommet.