E-Læringsplattform

TIM vil sette opp og vedlikeholde en e-læringsplattform og ressursbank, der en kan finne pedagogiske ideer og verktøy til bruk for instruktører og lærere når TIM metodikken skal praktiseres. Ressursene vil bli videreutviklet slik at de kan bli publisert som Open Educational Resources, og dermed fortsatt brukes fritt i ulike sammenhenger.

E- læringsplattform vil bli brukt til å støtte dannelsen av felleskap (CoPs) rundt TIM-metodologien. Det gir et referansepunkt for å finne og dele opplæringsressurser, beste praksis, ideer osv.