TIM Metodikk

TIM-metodikken er utviklet fra evaluering og kombinasjon av to komplementære metoder: “Mathemart – Spille/leke med matematikk i teaterverksted” og “Process Drama – Endring av kommunikasjonsmønster i matematikkundervisning”. TIM-metodologien skal være fleksibel og mulig å tilpasse for enhver nasjonal og regional sammenheng, og dette vil være en av de viktigste innovasjonene. TIM-metodologien og dens Manual vil inneholde alle de nye metodologiske resultatene som vil bli utviklet i/gjennom prosjektet. Det vil bli delt inn i 4 seksjoner:

  • TIM metodikk
  • TIM opplæring av lærere
  • Aktivitet og trening
  • Vurdering og evaluerings verktøy for lærere

Metodikken vil være en referanseguide for lærere, lærerutdannere og instruktører som er involvert i undervisning av matematikk og som studerer og bruker TIM metodikken.