TIM-Metodologien

TIM metodologien har sin opprinnelse fra vurderinger og kombinasjoner av to komplementære metodologier: «Mathemart – Spill med matematikk i teaterverksted” og “Prosessdrama – Endring og bytte av roller, perspektiv og rollekategorier i matematikkundervisning”. Dens fleksibilitet og evne til å fungere som en inkluderende, engasjerende metodologi er en av de vitigste nyvinningene. Håndboka i TIM metodologien, som er gjort tilgjengelig på e-læringsplattformen, inneholder alle metodologiske resultat som har vært med i TIM prosjektet, og inkluderer:

  • Håndboka i TIM metodologien (manualen). En håndbok som forklarer teorien og innsikten som ligger til grunn for TIM metodologien.
  • TIM verktøykassen: aktiviteter og øvelser. En praktisk veiledning som i detalj beskriver alle aktiviteter som er en del av TIM metodologien,
    med ideer til hvordan man kan lede dem.
  • Verktøy for vurdering og evaluering: en anvisning for evalueringsprosessen, støtte til lærere i å vurdere virkningen av TIM på elever.