Om oss

SCT

SCT Centre | COREP (Italia)

COREP er sammenslutning av universiteter i Torino som ble grunnlagt i 1987 og basert på non-profitt. Hovedområdene for virksomheten er: spesialisert og avansert opplæring, innovasjonsstøtte og tjenester for sammenslutningens medlemmer.

På området utdanning og opplæring har COREP ansvar for å:

  • organisere universitetsutdanning og kurs for unge nyutdannede og videreutdanning av spesialister;
  • tilby livslang læring for å oppdatere kompetansen til spesialister og forskere;
  • fremme felles virksomhet mellom bedrifter, lokale myndigheter og universiteter innenfor rammen av spesielle prosjekter
  • delta i europeiske prosjekter, både som partner og som koordinator.

I samarbeid med Universitetet i Torino og Teatro Popolare Europeo leder COREP også virksomheten til Social Community Theatre Center (SCTC), som ble dannet i 2014. SCTC sammenfatter og tar opp i seg kunnskaper om ledelse og om vitenskap, kunst og kultur. SCTCs arbeid er basert på den italienske kulturelle og kunstnerisk arven og på kreativitet, forsking og relasjoner på disse feltene, og med fokus på utvikling av flerkulturelle- og inkluderende samfunn.

SCTC har en innovativ og tverrfaglig metodikk, og ble opprettet av Alessandro Pontremoli og Alessandra Ghiglione i 2000. Deres visjon er sentrert om effekten som teater og scenekunst har på menneskelig utvikling, fordi de mener at kunst er et verktøy for å øke personlig, faglig og samfunnsmessig velvære.

Maurizio Bertolini

Initiativtaker og prosjektleder for prosjektet «TIM – Teater i matematikk» – spesialist på sosialt engasjert teater, kreativ matematiker, og IKT ekspert. Har en Master i Social and Community Theatre fra Universitetet i Torino, 2006. Han arbeider i Social and Community Theatre Centre som igangsetter, koordinator, instruktør og praktiker i SCT i nasjonale og internasjonale prosjekter på områder som utdanning, kultur, krisesituasjoner og samarbeid. Han er skaperen av Mathemart, en metodologi for undervisning i matematikk innenfor SCT, som han har utvikla gjennom arbeid i Italia og med flere europeiske land. Han underviser i kurset “Educational and Social Theatre” i utdanningsavdelingen ved Universitetet i Torino. Han har vært teknologisk leder for det europeiske prosjektet Caravan Next (Creative Europe), et prosjekt der SCT samarbeidet med 13 internasjonale partnere i 16 europeiske land. Han samarbeidet med IOM (International Organization for Migration), UNAOC (United Nations Alliance for Civilization), og NGOene CIFA og CCM.

Alessandra Rossi Ghiglione

Regissør og skaper av Social and Community Theatre Centre ved Universitet i Turino (SCT Centre Unito), og er spesialist i community theatre. Hun har hatt stilling som professor II i Milano og Brescia, og siden 2004 ved Universitetet I Torino. Hun er skaper, regissør og prosjektleder for anvendte forskningsprosjekt, for kulturelle og sosiale prosjekter innen skapende kunst, velvære og inkluderende samfunn. Hun har også arbeidet som dramatiker i Narrativt teater og i italiensk samtidsteater. I 2004 etablerte hun Teatro Popolare Europeo – som en kunstnerisk partner til Universitetet i Torino – og regiserte mer enn 20 profesjonelle forestillinger en rekke prosjekter innen community theatre både i bygder og i byer, sykehus og helseinstitusjoner, kjønnsbaserte grupper, grupper av funksjonshemmede, etc. Konsulent og veileder for nasjonale og internasjonale program om mangfoldige samfunn, menneskerettigheter og kjønnsspørsmål, publikumsutvikling og kulturelt minne, og psykisk helse og velvære. Hun er instruktør for kapasitetsutvikling og teambygging for nasjonale og internasjonale offentlige og private institusjoner

Elena Cangemi

Hun arbeider i Social and Community Theatre’s senter i Torino som regiassistent, veileder, administrative støtte og praktiker innen Social and Community Theatre i nasjonale og internasjonale prosjekter på områder som utdanning og kultur. Hun har bakgrunn fra språkstudier, dramapedagogikk, språkpedagogikk og sosialt arbeid.

HVL

HVL (Norway)

Høyskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største utdanningsinstitusjonene innen høyere utdanning i Norge, og tilbyr bachelor-, masterstudier og phd-studier, hovedsakelig innen lærerutdanning, ingeniørfag, helse og samfunnsvitenskap.

Forskere ved HVL arbeider i tverrfaglige team og i nært samarbeid med universiteter, forskningsinstitutter og organisasjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå. HVLs dedikerte rolle i samfunnsutvikling gjør institusjonen til en viktig partner for lokale myndigheter og regionale interesser, blant annet; industri, sykehus, helse- og omsorgsinstitusjoner, skoler, barnehager og kulturinstitusjoner. HVL har de siste årene fokusert på utvikling av ny kunnskap om kreative prosesser og læring, bl.a. med et MA-program på dette området, og har vært vertskap for flere internasjonale konferanser om dette emnet.

Tor-Helge Allern

Tor-Helge Allern is professor i drama og anvendt teater ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Nord universitet. Han har gjennomført en rekke forskningsprosjekt i skolen ved å anvende drama og dramaturgi, drama med asylsøkere, og trening av kommunikative ferdigheter hos sykepleiere og leger ved sykehus. Har i flere år gjennomført forskning om endring av kommunikasjonsmønster i undervisning og læreprosesser i matematikk med bruk av drama.

Han var medredaktør for en norsk antologi: Drama, Teater og Demokrati (2017). De siste årene har han publisert artikler om prosessdrama, utdanning i det 17. århundre, dramaturgi og læreprosesser, og om Levende rollespill (LAIV).

Ove Gunnar Drageset

Ove Gunnar Drageset har ph.d. i matematikkdidaktikk og hans forskningsinteresse har fokus på kommunikasjon i matematikkundervisning i skolen. Han har sammen med Tor-Helge Allern utviklet en metode for å bruke prosessdrama og rollekategorier for å endre kommunikasjonsmønstre i undervisning og læreprosesser i matematikk.

DoRS

DoRS (Italia)

DoRS, Dokumentasjonssenter for helsefremmende arbeid i Piedmonte regionen (Italia), ble etablert i 1998 av den regionale regjeringen. DoRS’ oppdrag er å støtte helsefremmende politikk, ta initiativ til prosjekter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, gjennom kunnskapsoverføring og metoder for utveksling, i samfunn, skole, på arbeidsplasser og i helsesektoren (se mer www.dors.it)

DoRS hovedaktiviteter er:

  • å gjennomgå, tilpasse og utveksle vitenskapelig kunnskap med partnere, beslutningstakere og spesialister på helsefremmende og forebyggende arbeid
  • å velge og dele informasjon om publikasjoner, god praksis og erfaringer utviklet innen helse og forbedring av velvære
  • å støtte design, utvikling og evaluering av tiltak, planer og politikk innen helse- og på området velvære
  • å trene spesialister og beslutningstakere i å utvikle ferdigheter og kompetanse i helsefremming og velvære
  • å samarbeide med å utvikle nettverk på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.
Simonetta Lingua

Pedagog, spesialist på helsefremmende tiltak innen skole og utdanning. Koordinator for Helsefremmende skoler i Europa (Nettverket SHE).

Vincenzo Rubino

Gestalt psykolog og fagspesialist i utvikling av ferdighetsprosesser innen skole og utdanning, og på organisasjonsområder.

Claudio Tortone

Allmennpraktiserende lege for offentlig helse og direktør for Helsefremmende prosjekt og Innovasjon i Torino.

ASTA

ASTA (Portugal)

ASTA, er en profesjonell institusjon for teater og annen kunst grunnlagt i 2000. ASTA særpreges av en tverrfaglig tilnærming til kunst basert på teater, men inkluderer alle kunstformer som kan gi uttrykk for menneskets eksistensielle vilkår.

I tillegg til bruk av kreative prosesser er aktivitetene i ASTA svært varierte og inkluderer alt fra utdanning til gjennomføring av festivaler, igangsetting og produksjon av skuespill, forestillinger, animasjoner, kunstnerisk utveksling, opplæring og workshops på ulike områder, og med vekt på utdanning gjennom scenekunst.

Rui Pires

Pires har doktorgrad i Litteratur og Kulturstudier fra Universitetet i Santiago de Compostela, Spania, der han studerte teater og utøvende kunst. Han har en master i Lingvistikk, Litteratur og Kulturstudier, og en grad i Kommunikasjonsvitenskap. Han har arbeidet som skuespiller og teaterregissør, programmerer og kommunikasjonsansvarlig i ASTA fra 2003. Han har også arbeidet som journalist i den regionale pressen.

Sergio Nuovo

22 års karriere i teater og utøvende kunst, bl.a. som regissør, skuespiller, scenograf, pedagog og lærer. Han har en master i Visuell kunst og Multimedia Design. Ansvarlig for en rekke prosjekter både på nasjonalt og internasjonalt nivå innen utøvende kunst og på flere utdanningsområder.

TUC

TUC (Hellas)

TUC/MUSIC ble etablert i 1990 av Institutt for elektronikk og datateknikk ved det tekniske universitetet på Kreta, i Chania, Kreta, Hellas. Det er et senter for forskning, utvikling og undervisning innen distribuerte informasjonssystemer, applikasjoner, datagrafikk og simuleringsteknikk.

TUC/MUSIC utfører forskning på områder som distribuerte multimedia arkitektur med høy ytelse, informasjonssystemer med avanserte funksjoner, databasesystemer, informasjonssøkningssystemer, digitale bibliotek, serviceorienterte arkitekturer og grafikksystemer. I applikasjonsteknologi utfører TUC/MUSIC forskning innen emner av store distribuerte multimedia tilførselsnett for TV-applikasjoner, semantiske interoperabilitetsinfrastrukturer, web- og mobilbaserte applikasjons utviklingsmetoder, naturlig språkbehandling, samt standardbasert programvare med infrastruktur for multimedia applikasjoner på områder som e-læring, kultur og turisme, forretningsapplikasjoner, TV-programmer og medisin.

Prof. Emer. Stavros Christodoulakis

Tidligere direktør for TUC/MUSIC, Professor Emeritus, Institutt for ECE i TUC, og medlem av det vitenskapelige styret for Institute of Telecommunications of Crete; medlem av det vitenskapelige styret for DELOS II Network of Excellence on Digital Libraries; co-koordinator for DELOS II Cluster “Audio-visual and non-traditional objects”. Medlem av Arbeidsgruppe 3/Teknisk komité 48, for The Greek Organization for Standardization (ELOT), som arbeider på området læreprosesser og teknologisk standardisering.

Nektarios Moumoutzis

Forsker, med master i datateknikk. Han har deltatt i en rekke forskningsprosjekter, og hans kompetanse inkluderer prosjektledelse og implementering av moderne informasjonssystemer, objektorienterte databaser, og systemer for E-læring. Han var prosjektleder for pSkills LLP Comenius project.

I sin nåværende forskning fokuserer han på kreativitetsmetodologier og systemer for å gi støtte til dypere, holistisk læring i skolen og i uformelle og ikke-formelle læringssituasjoner, og som inkluderer kunst. Han deltar også i The eShadow project.

Nikos Pappas

Forskningsingeniør – spesialist på læringsteknologi. Han har ingeniøreksamen og en master i teknologi innen Electronic and Computer Engineering. Han har arbeidet ved TUC/MUSIC siden 1992 og har deltatt i flere europeiske forskningsprosjekter med tilknytning til multimedia informasjonssystemer, e-læring og digitale bibliotek. Han er sjefsarkitekten bak og ansvarlig for utvikling av plattformen Coursevo (http://coursevo.com), der han gir støtte til praksisfelleskap og øvingsprogram.

Yiannis Maragkoudakis

Forsker – finansekspert. Han er elektronikk- og dataingeniør (Dipl.-Eng.). Han har arbeidet ved TUC/MUSIC siden 1992 og har deltatt i flere forskningsprosjekter i EU. Hans kompetanse inkluderer prosjektledelse og koordinering av forskningsprosjekt, parallelle systemer, multimedia servere, e-læringssystem, og applikasjoner.