Om oss

SCT Centre | COREP (Italy)

COREP er et non-profit konsortium grunnlagt i 1987. Hovedområdene for virksomheten er: spesialisert og høyt nivå av avansert opplæring, innovasjonsstøtte og tjenester for konsortiemedlemmer.

På området utdanning og opplæring utfører COREP:

  • organiserer universitetsutdanning og kurs, rettet mot unge nyutdannede og fagfolk;
  • tilbyr livslang læring for å oppdatere kompetansen til fagfolk og forskere;
  • fremmer felles virksomhet mellom bedrifter, lokale myndigheter og universiteter innenfor rammen av spesielle prosjekter
  • deltar i europeiske prosjekter, både som partner og som koordinator.

I sin virksomhet, styrer COREP SCT – Social Community Theatre Center, som ble dannet i 2014 i samarbeid med Universitetet i Torino og Teatro Popolare Europeo.

SCT Center samler ulike kunnskaper om vitenskapelige, kunstneriske, kulturelle og ledelsesmessige områder. Den er basert på italiensk kulturell og kunstnerisk arv og basert på kreativitet, forsking og relasjoner, og fokuserer på utvikling av flerkulturelle- og inkluderende samfunn.

SCT Center har en innovativ og tverrfaglig metodikk opprettet av Alessandro Pontremoli og Alessandra Ghiglione i 2000. Deres visjon er sentrert om effekten som teater og scenekunst har på menneskelig utvikling, fordi de mener at kunst er et verktøy for å øke personlig, faglig og samfunnsmessig velvære.

HVL (Norway)

Høyskulen på Vestlandet (HVL), er en av de største utdanningsinstitusjonene innen høyere utdanning i Norge, og tilbyr bachelor-, masterstudier og phd-studier, hovedsakelig innen lærerutdanning, ingeniørfag, helse og samfunnsvitenskap.

Forskere ved HVL arbeider i tverrfaglige team og i nært samarbeid med universiteter, forskningsinstitutter og organisasjoner på nasjonalt og internasjonalt nivå. HVLs  dedikerte rolle i samfunnsutvikling gjør institusjonen til en viktig partner for lokale myndigheter og regionale interesser, blant annet; industri, sykehus, helse- og omsorgsinstitusjoner, skoler, barnehager og kulturinstitusjoner. HVL har de siste årene fokusert på utvikling av ny kunnskap om kreative prosesser og læring, bl.a. med et MA-program på dette feltet, og har vært vertskap for flere internasjonale konferanser om dette emnet.

DoRS (Italy)

DoRS, Health Promotion Documentation Center of Piedmonte Region ble etablert i 1998 av den regionale regjeringen. DoRS’ oppdrag er å støtte helsefremmende politikk, ta initiativ til prosjekter på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, gjennom en kunnskapsoverføring og metoder for utveksling, i samfunn, skole, på arbeidsplasser og i helsesektoren (se mer www.dors.it)

DoRS hovedaktiviteter er:

  • å gjennomgå, tilpasse og utveksle vitenskapelig kunnskap med interessenter, beslutningstakere og fagfolk om helsefremmende og forebyggende arbeid
  • å velge og dele informasjon om publikasjoner, god praksis og erfaringer utviklet innen helse og velværeforbedring
  • å støtte design, utvikling og evaluering av tiltak, planer og politikk i helse- og velværeområdet
  • å trene fagfolk og beslutningstakere i å utvikle ferdigheter og kompetanse i helsefremming og velvære
  • å samarbeide med å utvikle nettverk på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

ASTA (Portugal)

ASTA, en profesjonell struktur grunnlagt i 2000, finner sin identitet i en tverrfaglig tilnærming basert på teater, men omfavner all kunst likt som uttrykk for menneskets eksistens. I tillegg til de kreative prosessene, er aktivitetene ekstremt varierte og spenner fra utdanning til realisering av festivaler, opprettelse og produksjon av drama, forestillinger, animasjoner, kunstneriske utvekslinger, opplæring og workshops på ulike områder, med vekt på utdanning gjennom scenekunst.

TUC (Greece)

TUC/MUSIC ble etablert i 1990 av Institutt for elektronikk og datateknikk ved det tekniske universitetet på Kreta, i Chania, Kreta, Hellas. Det er et senter for forskning, utvikling og undervisning innen distribuerte informasjonssystemer, applikasjoner, datagrafikk og simuleringsteknikk.

TUC/MUSIC utfører forskning på områder som distribuerte multimedia arkitektur med høy ytelse, informasjonssystemer med avanserte funksjoner, databasesystemer, informasjonssøkningssystemer, digitale bibliotek, serviceorienterte arkitekturer og grafikksystemer. I applikasjonsteknologi utfører TUC/MUSIC forskning innen emner av store distribuerte multimedia tilførselsnett for TV-applikasjoner, semantiske interoperabilitetsinfrastrukturer, web- og mobilbaserte applikasjons utviklingsmetoder, naturlig språkbehandling, samt standardbasert programvare med infrastruktur for multimedia applikasjoner på områder som e-læring, kultur og turisme, forretningsapplikasjoner, TV-programmer og medisin.