Teaterforestilling

Den interaktive forestillingen, eller teaterkonferansen, er i Norge en forestilling med to skuespillere om frykten for matematikk, laget for et publikum av elever og lærere i grunnskolen og ungdomsskolen (8-14 år gamle). Forestillingen ble skrevet ved hjelp av en innovativ metode som involverte flere synspunkt og bidrag fra ekspertise og prosjektdeltakere, inkludert førstehånds erfaringer fra elever og lærere. Skuespillet tar på en enkel, humørfylt men også gripende måte måte opp rollen som frykt og andre emosjoner har i matematikkundervisning.

Den utforsker, sammen med publikum, konkrete hindre som frykt skaper i matematisk argumentasjon. Skuespillet er iscenesatt i Italia, Portugal, Hellas og Norge, og er tilgjengelig med tanke på forestillinger i de fire landa og ellers i Europa.