Scenisk konferanse

TIM vil produsere en forestilling om “Frykt for matematikk” med 1-2 skuespillere. Den spilles for elever og lærere i grunnskolen (8-14 år), og vil også bli vist på den sceniske konferansen i Bergen. Forestillingen vil være en formidling som inkluderer en nyskapende metode for å trekke inn ulike erfaringer og synspunkter, og vil ha bidrag fra spesialister og deltakere i prosjektet.

Den kreative prosessen med å skape forestillingen vil inkludere studenter og lærere i prosjektet. Fokusområdet på den sceniske konferansen er på en enkel og effektiv måte fortelle om hvordan frykt – og følelser som knyttes til frykt – kan prege læring av matematikk. Den vil undersøke hvordan frykt skaper hindringer i matematikkundervisning, både i forhold til begrunnelse av løsninger og fremgangsmåter.

Den sceniske konferansen vil både bli presentert på engelsk og språket til hver av de fire nasjonene som deltar i prosjektet. Den vil ha premiere i hvert samarbeidslandene. Den sceniske konferansen vil være rettet mot lærere og spesialister (instruktører, lærere, osv.) med formål om å tilby en helhetlig formidling til skolene og andre institusjoner innen utdanning i de ulike landene.