Teaterforestilling

TIM vil produsere en forestilling om “Frykt for matematikk” med 1-2 skuespillere. Den spilles for elever og lærere i grunnskolen (8-14 år), og vil også bli vist på en nasjonal konferanse i Bergen. Forestillingen vil  inkludere ulike erfaringer og synspunkter fra elever, og med bidrag fra forskere og andre deltakere i prosjektet.

Den kreative prosessen med å skape forestillingen vil inkludere studenter og lærere i prosjektet. Fokus i teaterforestillingen vil være å fortelle om hvordan frykt – og følelser som knyttes til frykt – kan prege læring av matematikk. Den vil undersøke hvordan frykt skaper hindringer i matematikkundervisning, både i forhold til begrunnelse av løsninger og fremgangsmåter.

Teaterforestillingen vil både bli presentert på engelsk og språket til hver av de fire nasjonene som deltar i prosjektet. Den vil ha premiere i hvert samarbeidslandene. Teaterforestillingen vil være rettet mot lærere og spesialister i matematikk og drama (instruktører, lærere, osv.) med formål om å tilby en helhetlig formidling til skolene og andre institusjoner innen utdanning i de ulike landene.