Teater konferanse

TIM vil produsere et enmannsshow på den sceniske konferansen om “Frykt for matematikk” for elever og lærere i grunnskolen (8-14 år). Den sceniske konferansen vil bli formidlet gjennom en nyskapende metode som trekker inn ulike erfaringer og synspunkter, og med bidrag fra eksperter og deltakere i prosjektet.

Den kreative prosessen vil inkludere studenter og lærere i prosjektet. Fokusområdet til konferansen er på en enkel og effektiv måte fortelle om rollen frykt – og tilkoblede følelser – har i læring av matematikk, og undersøker dette hvordan frykt skaper hindringer i læreprosessen i matematikk, både i forhold til begrunnelse og prosedyrer.

Konferansen vil være på engelsk og på språket til hver av de fire nasjonene som deltar i prosjektet. Det vil bli arrangert en premiere i hvert samarbeidsland. Den sceniske konferansen være rettet mot lærere og eksperter (trenere, lærere, osv.) med formål om å tilby en helhetlig formidling til skolene og utdanningsområdet i de ulike landene.