Vitenskapelige Publikasjoner

Gjennom fire vitenskapelige artikler vil vi analysere og presentere de sentrale problemene som er undersøkt i løpet av utviklingen av TIM-metodologien, og utforske tema som bruk av roller og rollekategorier (nysgjerrigper, skeptiker, autoritet og mekler) i drama og matematikk, hvordan forholdet drama og matematikk er presentert og analysert i annen forskning, dybdelæring i matematikk, og evaluering av TIM-metodologien i forhold til WHO’s life skills.