Vitenskapelige Publikasjoner

Fire vitenskapelige artikler vil vi analyser og presentere de sentrale problemene som er undersøkt i utviklingen av TIM-metodikken, og utforske tema som bruk av roller og rollekategorier (nysgjerrigper, skeptiker, autoritet og mekler) i drama og matematikk, kontroversielle emner og etiske dilemma, dybdelæring i matematikk, og evaluering av TIM-metodologien i forhold til WHO’s life skills.