Vitenskapelig publisering

Vitenskapelig publisering undersøker dramaets rolle i matematikkundervisning og -læring. Utdypende omtale: Fire vitenskapelige artikler analyserer og presenterer sentrale tema som utforskes i løpet av utviklingsarbeidet av TIM metodologien. De undersøker tema som læring og undervisning i matematikk, bruk av rolle og rollekategorier i drama, sammenhengen mellom roller og livsferdigheter, en leken tilnærming til pedagogikk, med mere.