“Πρώτη Πολλαπλασιαστική Δράση” – 23 Οκτωβρίου 2019 – Χανιά (GR)

Δράση εθνικής εμβέλειας η οποία διοργανώθηκε τον Οκτώβριο του 2019 στην Κρήτη από το Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ