“Πρώτη Πολλαπλασιαστική Δράση” – 23 Οκτωβρίου 2019 – Χανια (GR)

Δράση εθνικής εμβέλειας η οποία θα διοργανωθεί το Σεπτέμβριο του 2019 στην Κρήτη από το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Σε αυτή την εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα πρώτα αποτελέσματα σχετικά με την 1η έκδοση της Μεθοδολογίας ΤΙΜ.

Επιπλέον θα παρουσιαστεί ο σχεδιασμός και οι λειτουργίες της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν κατά την εγγραφή και ένας μέγιστος αριθμός θέσεων θα καθοριστεί σύμφωνα με τις διαθεσιμότητες υλικοτεχνικής υποδομής.

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας παρακαλώ γράψτε στη διεύθυνση info@theatreinmath.eu.

Η δράση απευθείνεται σε καθηγητές πανεπιστημίων, επαγγελματίες της εκπαίδευσης/εκπαιδευτικής πολιτικής, καθηγητές, φοιτητές και γενικά όσους έχουν ενδιαφέρον για το αντικείμενο.

Φωτογραφίες Εκδήλωσης