“Πρώτη Πολλαπλασιαστική Δράση” – 23 Οκτωβρίου, Χανιά (GR)