“Δεύτερη Πολλαπλασιαστική Δράση” – Οκτώβριος και Δεκέμβριος 2021 – Κοβίγια (PT)

Δράση εθνικής εμβέλειας η οποία διοργανώθηκε τον Οκτώβριο και Δεκέμβριο του 2021 στην Κοβίλια από την ASTA.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ