“Andre multiplier arrangement” – April 2020 – Covilha (PT)

Nasjonalt arrangement organisert i april 2020 i Covilha av vertskapet ASTA.

Under dette arrangementet vil resultater relatert til 2. Versjon av TIM- metodikken og utformingen av TIM- opplæring av lærere bli presentert. Videre presenteres den første versjonen av TIM-plattformen, hovedinnholdet i den teatralske konferansen “Frykten for matematikk” og kunststilen av de vitenskapelige artiklene.

Deltakelsen er gratis ved registrering; Et maksimalt antall steder vil bli fastsatt i henhold til den tilgjengelige logistikken. For å registrere vennligst skriv til info@theatreinmath.eu.

Potensielt interesserte deltakere i konferansen er universitetsprofessorer, forvaltere, lærere, studenter og andre relaterte interessenter.