“Τρίτη Πολλαπλασιαστική Δράση” – Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2021 – Μπέργκεν (NO)

Δράση εθνικής εμβέλειας η οποία διοργανώθηκε τον Οκτώβριο και Δεκέμβριου του 2021 στο Μπέργκεν Κρήτη από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Νορβηγίας (HVL).