Teater i matematikk – Europeisk prosjekt finansiert gjennom Erasmus+ Invitasjon til konferanse i Bergen mandag 01.11.21

Det europeiske prosjektet Teater i matematikk (TIM) ble etablert høsten 2018, og avsluttes ved utgangen av 2021. Det tar utgangspunkt i frykten for matematikk som elever i mange land opplever, og som prosjektet har som mål å bidra til å endre. Derfor er WHOs livsferdigheter (Life skills) også en del av prosjektet.  Vi inviterer til en nasjonal konferanse ved Høgskulen på Vestlandet i Bergen mandag 01. november 2021, der vi vil presentere prosjektet, vise en forestilling som inngår i TIM, og og til en dialog om våre foreløpig
resultat. Formålet med prosjektet er å utvikle en ny metodologi (TIM), og vi ønsker at konferansen også kan gi oss flere ideer til videreføring og utvikling av prosjektet.  til en dialog om våre foreløpig resultat. Formålet med prosjektet er å utvikle en ny metodologi
(TIM), og vi ønsker at konferansen også kan gi oss flere ideer til videreføring og utvikling av prosjektet.

PROGRAM

09.00                     Velkomst – Kaffe/te ++ i fellesareal

09.30                     Åpning – ved dekan Asle Holthe

09.45                     Presentasjon av prosjektet Teater i matematikk (TIM)

Professor i matematikkdidaktikk, Ove Gunnar Drageset, Universitetet i Tromsø

Professor i drama og anvendt teater, Tor-Helge Allern, Høgskulen på Vestlandet

10.15                     Fagfornyelsen og teater i matematikk

Førsteamanuensis i matematikk, Mona Røsseland, HVL

10.45                     Hilsener  

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, v/ daglig leder Ann Karin Orset

Landslaget Matematikk i skolen, Renate Jensen

Drama- og teaterpedagogene

Korte hilsener fra prosjektet (DORS (Italia),

COREP (Social community theatre, Italy),

ASTA theatre (Portugal)

TUC (technical university of Crete)

11.00                     Kaffe/ te

11.15                     Parallelle sesjoner – påmeldte deltakere plasseres ½ i hver seksjon, og bytter etter lunsj.

A) Forestillingen Frykten for matematikk i B-410 (dramasal)

B) Metodologien TIM – arbeidsdemonstrasjon (Fyrrommet)

12.00                     Lunsj

12.45                     Parallelle sesjoner

A) Forestillingen Frykten for matematikk i B-410 (dramasal)

B) Metodologien TIM – arbeidsdemonstrasjon (Fyrrommet)

14.00                     Plenum – Paneldebatt – Teater i matematikk – muligheter og utfordringer

Deltakere: Laila Osland (rektor Møhlenpris skole), Sigrid Sjåstad (matematikklærer Rothaugen ungdomsskule), Mona Røsseland (Førsteamanuensis matematikk HVL), Tor Helge Allern (professor i drama ved HVL), politikere,

Debattleder: Mette Bøe Lyngstad

15.00                     Avslutning

Kontaktperson og påmelding til  Silje Birgitte Folkedal – silje.birgitte.folkedal@hvl.no

Beskrivelse parallelle sesjoner:

Frykten for matematikk – Et regnestykke

Regi: Anne Meek, dosent, Nord universitet og HVL

Skuespillere: Ingrid Steinholt Mortensen, utdannet fra Jacques Le Coque

Stian Trøite Edvarsdsen, utdannet fra Jacques Le Coque

Lyd / Lys Drift HVL

Kontaktperson Anne Meek –  anne.meek@nord.no

 

Teater i matematikk (workshop)

Ved Tor-Helge Allern, professor, HVL

Ove Gunnar Drageset, professor i matematikkdidaktikk, UIT