«Tredje Multiplier Event» – November og desember 2021 – Bergen (NO)

Nasjonalt arrangement organisert i november og desember 2021 i Bergen av vertspartner HVL.