Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

“Γνωριμία με τη μεθοδολογία Mathemart” 17 – 22 Ιανουαρίου 2019, Τορίνο (IT)

Οι εταίροι βιώνουν τη μεθοδολογία Mathemart.

Ημερομηνία: 2019-01

Περισσότερα

“Γνωριμία με τη μεθοδολογία Process Drama” – 24 – 29 Απριλίου 2019 – Μπέργκεν (NO)

Οι εταίροι βιώνουν τη μεθοδολογία Process Drama.

Ημερομηνία: 2019-04

Περισσότερα

“TIM Pilot” – 17 – 22 Οκτωβρίου 2019 – Χανιά (GR)

Οι εταίροι κάνουν πιλοτική δοκιμή της 1ης έκδοσης της μεθοδολογίας ΤΙΜ η οποία δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβρη του 2019

Ημερομηνία: 2019-09

Περισσότερα