“Γνωριμία με την Process Drama” – 24 με 29 Απριλίου 2019 – Bergen (NO)

Σκοπός της εκδήλωσης αυτής είναι η ανταλλαγή μεταξύ των εταίρων της μεθοδολογίας Process Drama, μία από τις δύο μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν ως σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία της νέας μεθοδολογίας ΤΙΜ.

Η δραστηριότητα θα διεξαχθεί από τους Tor-Helge Allern και Ove-Gunnar Drageset. Θα διαρκέσει 6 ημέρες και κάθε μέρα θα περιλαμβάνει δύο ειδών συνεδρίες:

  • πρακτικές συνεδρίες στις οποίες οι συνεργάτες θα μάθουν πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Θεατρική Διαδικασία
  • θεωρητικές συνεδρίες όπου οι εταίροι θα συζητήσουν πώς να συνδιάσουν τη μεθοδολογία Process Drama και τη Μεθοδολογία Mathemart,

Η Process Drama είναι ένα είδος δράματος που εφαρμόζεται ειδικά σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, βασισμένο στον αυτοσχεδιασμό, ένα μυθηστόρημα δομημένο σε επεισόδια που αναπτύσσεται  σε διάλογο με τους θεατές. Χρησιμοποιεί συχνά τη σύμβαση καθηγητής-σε-ρόλο, ένας μηχανισμός που δίνει τη δυνατότητα στον δάσκαλο να επηρεάζει τη μυθοπλασία και τους συμμετέχοντες τόσο από το εσωτερικό όσο και έξω από το δράμα. Δείτε περισσότερα εδώ.

Φωτογραφίες από την Εκδήλωση

"Γνωριμία με την Process Drama", 24 - 28 Απριλίου 2019, Μπεργκεν, Νορβηγία